รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561

 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561
วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30  น.
ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่7-2561

แชร์สิ่งนี้ :