การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

สำนักงานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย  ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา  และชมนิทรรศการ  ในวันศุกร์ที่  25  มกราคม  2562  เวลา  8.00-16.30 น.  ณ. หอประชุมสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ  50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยมีรายละเอียดและหมายกำหนดการตามที่ได้แนบมา ➡ ไฟล์เอกสารแนบ กรุณาสำรองที่นั่งก่อนวันที่  18  มกราคม  2562

แชร์สิ่งนี้ :