การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ”
รุ่นที่1  ในวันเสาร์ที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง
รุ่นที่2  ในวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2562  ณ โรงแรมลำพูนวิลล์  จังหวัดลำพูน
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม  ตามวัน  เวลาและสถานที่ข้างต้น  กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่  23  มกราคม  2562  ค่าลงทะเบียนคนละ  900 บาท  ให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด  รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ 

แชร์สิ่งนี้ :