ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่7-รุ่นที่10

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประชาสัมพันธ์กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่7-รุ่นที่10  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)
รุ่นที่1  ระหว่างววันที่  16-17  มีนาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่2  ระหว่างววันที่  11-12  พฤษภาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่3  ระหว่างววันที่  22-23  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่4  ระหว่างววันที่  17-18  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณ แอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine:090886737  Email:training.su2016@gmail.com  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่Website :http://www.thailocalsu.com/training/  รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :