วันครู(อำเภอแจ้ห่ม)2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีวันครู อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เข้ารวมประกอบพิธี “บูชาบูรพาจารย์” ณ ห้องประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

แชร์สิ่งนี้ :