โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ/สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :