Expired: การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินของโรงเรียน

นายอภิรักษ์  เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเงินของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

แชร์สิ่งนี้ :