การประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561 โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งการสรุปและมอบโนบายการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้ นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลำปาง จังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :