ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป  4 หลักสูตร  หลักสูตรๆละ  30 ชั่วโมง  จำนวน 30 คน
1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด  ทุกวันเสาร์
2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์
3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC  ทุกวันเสาร์
4.  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  ทุกวันอาทิตย์
โดยจะจัดอบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ  1,500 บาท  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง  หรือติดต่อขอรับใบสมัครทาง Email: Lc_Lpru@hotmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081-6037465  (นนทยา)  หรือ 084-1764936 (อริศรา)รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :