สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์ประกาศ

แชร์สิ่งนี้ :