ประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019

ด้วยมาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับหออัครศิลปิน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  แจ้งกำหนดจัดงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019 (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)” ระหว่างวันที่  20  –  21  ธันวาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จังหวัดลำปาง  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561  ที่ E-mail : culture_lpru@hotmail.com แบบตอบรับ ➡ เอกสารแบบตอบรับ

แชร์สิ่งนี้ :