ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562  ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ได้ที่http://www.icehr.tu.ac.th/ และปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม  ประจำปี 2562  ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ 

แชร์สิ่งนี้ :