ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ด้วย  สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย(สพบท.) โดยคณะอนุกรรมการของสมาคมฯ เขตภาคเหนือ จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ :arrowไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :