โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ลปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ลปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
ไฟล์ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิยา

แชร์สิ่งนี้ :