โรงเรียนแจ้คอนวิทยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแจ้คอนวิทยา เผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

แชร์สิ่งนี้ :