สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย(Yotathai Training) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 097-919-1001  หรือดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k.html สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าเดินทางไปราชการให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด

แชร์สิ่งนี้ :