สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ไฟล์ประกาศ

แชร์สิ่งนี้ :