ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข”ประจำปี 2562 จำนวน 4 รุ่น โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังต่อไปนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  2000 จ.เชียงใหม่ และดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมใบสมัครลงทะเบียนมายังศูนย์บริการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่http://www3.nurse.cmu.ac.th/aspnet/nsccmu/Main/Default.aspx หรือโทรศัพท์ (053)936074,949151,081-9925825 โทรสาร(053)212629 Email:nsccmunews@gmail.com  ➡ ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :