ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9)

ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษแห่งแรกของไทยในชื่อ EOL System หรือระบบ EOL ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9) ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  เข้าร่วมการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://www.EngTest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เอกสารแนบ ➡ เอกสารรายละเอียดการสอบวัดความรู้

แชร์สิ่งนี้ :