ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  ผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.deqp.go.th/ เลือกเมนู “บริการออนไลน์ และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม” หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :