ประชาสัมพันธ์โครงการการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู:เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล”

ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15 ประชาสัมพันธ์โครงการการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู:เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Dj9Sg3 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ โทร. 02 218 2565 ต่อ 6721 E-mail : utoomporn.p@chula.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) รายละเอียดดังแนบ  ➡  ไฟล์หลักการและเหตุผล และกำหนดการเสวนาทางวิชาการ

แชร์สิ่งนี้ :