ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้งก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่1 -รุ่นที่4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่1 -รุ่นที่4  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2  พฤศจิกายน 2561  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18  มกราคม 2562  โรงแรมกิจตรงวิลล์  จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3  พฤษภาคม 2562  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5  กรกฎาคม 2562  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน  โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 0908867372  E-mail : training.su2016@gmail.com  และส่งหลักฐานการโอนเงินที่นางสาวคนธรสโทรสาร 0-2433-4938  โทรศัพท์ 0-2849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218  ดาว์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailocalsu.com/training/

แชร์สิ่งนี้ :