การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอแจ้ห่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :