รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 6/2561
วันจันทร์ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6

แชร์สิ่งนี้ :