กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกิ่งกาชาด อำเภอประจำปี 2562

ประกาศกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม
เรื่อง  รับสมัครคนพิการ
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2562
ไฟล์ประกาศ

แชร์สิ่งนี้ :