ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 49 รุ่นที่ 50 และรุ่นที่ 51

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  รุ่นที่  49  ขึ้น  ระหว่างวันที่  17-19  ตุลาคม  2561 (3วัน) ณ สตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา  รุ่นที่  50  ระหว่างวันที่  19-21  พฤศจิกายน  2561 (3วัน) ณ โรงแรมปั้นหยา  จังหวัดอุดรธานี  และรุ่นที่  51  ระหว่างวันที่  12-14  ธันวาคม  2561 (3วัน) ณ โรงแรมฮอลิเดย์  การ์เดน  จังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่  ➡ http://training.yotathai.com/con-k.html

แชร์สิ่งนี้ :