ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

นายชนินทร์บุญมีรอง ผอสพปลำปางเขต3เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอแจ้ห่มและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมืองปานจัดค่ายร่วมกัน
ระหว่างวันที่20-22กรกฏาคม59

แชร์สิ่งนี้ :