ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21”  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ศุภรดา  เกษร 02-4410602-8 ต่อ 1417, น.ส. ปุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แชร์สิ่งนี้ :