อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลฯ ดังกล่าว  โดยสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.moe.go.th และhttp://ops.sueksa.go.th/

แชร์สิ่งนี้ :