ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่2

ไฟล์ประชาสัมพันธ์คัดโครงการจิตอาสาฯ

แชร์สิ่งนี้ :