ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน” ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศุภรดา เกษร 0-24410602-8 ต่อ 1417  นางสาวปุณยวีร์  อิสริยะพร ต่อ 1422 หรือ 092-141-5296 (ในวันและเวลาราชการ)รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์ประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้ :