รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2561
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
รายงานการประชุมครั้งที่ 4-2561

แชร์สิ่งนี้ :