ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3

คุณสุธีร์ ประถมวาลย์ และคณะ ตัวแทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3 โดยมีนายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ร่วมรับมอบ โดยมีการแนะนำ เสนอแนะให้ โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง และ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ ให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการส่งเสริมผลิต ผล เน้นการปฏิบัติของนักเรียนสู่ผลผลิตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

แชร์สิ่งนี้ :