การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายฉลองศักดิ์ จตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ”การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” และนานสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม จัดโดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 3 ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และครูธุรการโรงเรียน รวม 170 คน คุณศิรินารถ หมูเทพ ประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปางเขต 1 และคณะเป็นวิทยากร ตลอดการอบรม
แชร์สิ่งนี้ :