รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่  3/2561
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา  09.00  น.
ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์รายงานการประชุมฯครั้งที่3-2561

แชร์สิ่งนี้ :