การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน”

ด้วยโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แจ้งว่าได้กำหนดให้มีกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” โดยมีความเชื่อว่าครูเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในกิจกรรมการเรียนรู้กลุุ่มสาระต่างๆ หรือในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แพร่หลายและทั่วถึงนักเรียนได้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงประธานโครงการสร้างสรรค์ปัญญาฯ ที่อยู่ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ ทาง E-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

แชร์สิ่งนี้ :