ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค”

ด้วย  บริษัท เบอร์ลี่ฯ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2557-2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูไทย ในฐานะผู้ให้ที่สำคัญในระบบการศึกษาไทย ให้มีพลังกาย กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแรงของประเทศอย่างยั่งยืนสือไป  โดยได้จัดกิจกรรมคัดเลือก 10 ครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล “ครูไทยของแผ่นดิน” ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน  บุคลากรในสังกัดที่ส่นใจสมัครเข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561 แจ้งผลคัดเลือกรุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 และจัดอบรมรุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียดโครงการและช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.bjc.co.th/kruthai

แชร์สิ่งนี้ :