รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ สัญจรอำเภอเมืองปาน

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา สัญจรอำเภอเมืองปาน
ครั้งที่  2/2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  เวลา  13.00  น.
ณ  ห้องประชุม โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
รายงานการประชุมฯครั้งที่2-2561

แชร์สิ่งนี้ :