สพป.ลำปาง เขต3 ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์ประกาสมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯลฯ

แชร์สิ่งนี้ :