เอกสารแนบการปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือประเมินนักเรียน ➡ Student-1
                                                       Student-2
                                                       Student-3
                                                       Student-4
                                                       Student-5
                                                       Student-6

คู่มือประเมินสถานศึกษา ➡ มัธยม ➡ School-Primary-And-Hight-1
                                                                                           School-Primary-And-Hight-2
                                                                                           School-Primary-And-Hight-3
                                                                                           School-Primary-And-Hight-4
                                                                                           School-Primary-And-Hight-5
                                                                                           School-Primary-And-Hight-6
                                                                                           School-Primary-And-Hight-7.
คู่มือประเมินสถานศึกษา ➡ ประถม ➡ School-Childhood-1
                                                                                            School-Childhood-2
                                                                                            School-Childhood-3
                                                                                            School-Childhood-4
                                                                                            School-Childhood-5
                                                                                            School-Childhood-6
                                                                                            School-Childhood-7

 

แชร์สิ่งนี้ :