ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2561 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้เสนอหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร  และได้ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 12 หลักสูตร  ในการนี้  คณะครุศาสตร์  จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักสูตรฯ  ทางเว็ปไซต์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางhttps://www.edulpru.com/eu/index.php

แชร์สิ่งนี้ :