ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานใน สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ไฟล์ประกาศพนักงานขับรถยนต์

แชร์สิ่งนี้ :