ประชาสัมพันธ์”การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี 2561″ 23-25/05/2561

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี 2561”

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3

แชร์สิ่งนี้ :