ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshops)เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshops)เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society”  ระหว่างวันที่5-7  กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ต  เกตชแลนด์  รีสอร์ทแอนด์สปาร์  จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด  หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป  ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการได้ทางเว็ปไซต์http://edumis.pn.psu.ac.th/nicepsu2018/

แชร์สิ่งนี้ :