แจ้งประชาสัมพันธ์ เหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า”

แจ้งประชาสัมพันธ์ เหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า” ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานมูลนิธิฯ จัดสร้างเหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า” แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจ สั่งจองรายละเอียด Facebook มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน แชร์สิ่งนี้

Read more