ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ร่วมเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาป่าแดด

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ScCc1eCZ_TwNuViQIPhd5cGwINC64cfD แชร์สิ่งนี้ :

Read more

แจ้งรายการโอนเงินเข้า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายการโอนเงินเข้า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562  ➡ไฟล์รายการโอนเงิน-วันที่-27-ธันวาคม-2562 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญร่วมต้อนรับแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทย ลูกหลานชาวลำปาง ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

จังหวัดลำปาง  ขอเชิญหน่วยงานภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ห้างร้าน  และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง  ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีให้กับคณะนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางในการต้องรับแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทย  ลูกหลานชาวลำปาง  ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่  30  ณ ประเทศฟิลิปปินส์  ในวันศุกร์ที่  27  ธันวาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป 

Read more

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561

คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ➡ ไฟล์คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

จังหวัดลำปาง ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลำปาง เขต3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more