ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)

ด้วย  โครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  แก่ครู  อาจารย์  นักเรียน  และผู้สนใจในสถานศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ด้วยโครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาขอต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนและอาจารย์  ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกซึ่งในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โครงการฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้ครู  อาจารย์ที่มีความตั้งใจและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

Read more