การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ระหว่างวันที่  30 กันยายน  –  3 ตุลาคม  2562  ณ อัลไพน์  กอล์ฟ  รีสอร์ท  เชียงใหม่ 

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาใน สพป.ลำปาง เขต 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

สพป.ลำปาง เขต 3  ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาใน สพป.ลำปาง เขต 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562    ➡ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZknGZZuxA1fnvIZ56Vnu4sc5S1WK8mZr แชร์สิ่งนี้ :

Read more