สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานจอดรถวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  นำโดยนายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานจอดรถวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้

Read more

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคารที่  29  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  โดยมี  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ 

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่  23 ตุลาคม 2562 นายชนินทร์ บุญมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ

วันที่  23  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด  บริเวณเส้นทางรถไฟ  ถวายพระราชกุศกล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สถานีรถไฟนครลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์อบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประชาสัมพันธ์อบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้ วันเสาร์ที่  16  พฤศจิกายน  2562 ➡ เรื่อง  “การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3” วันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  2562 ➡เรื่อง  “การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Read more