สพป.ลำปาง เขต 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า 2562  ในวันที่  26  กันยายน  2562  ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รูปกิจกรรม  ➡ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A0rUi-H0EIyvAsXM0z8vf0UOB-2ylDjv แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่2(1ตุลาคม 2562)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  แนวปฏิบัติในการบริหารวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่2 (1ตุลาคม 2562) ➡ scan0ไฟล์ประกาศแนวปฏิบัติฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more