สพป.ลำปาง เขต 3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า 2562  ในวันที่  26  กันยายน  2562  ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รูปกิจกรรม  ➡ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A0rUi-H0EIyvAsXM0z8vf0UOB-2ylDjv แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย(Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย(Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2562  ให้กับครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจทราบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ ➡ https://bet-obec.thaijobjob.com/ ตามเอกสารรายละเอียดแนบ ➡  ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การจัดกิจกรรมวิ่งเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

จังหวัดลำปาง  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด  “Zero  Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่ง  “ลำปางวิ่งต้านโกน ปี 2”  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (ประเทศไทย)  จังหวัดลำปาง  ประจำปี  2562  ในวันอาทิตย์ที่  24 

Read more